woensdag 16 mei 2018

Goes krijgt 30.000 kliko's

De gemeente Goes staat aan de vooravond van aanzienlijke veranderingen in hun afvalbeleid. Daar speelt Kliko Eurobins een grote rol in.

De gemeente Goes is voornemens om diftar in te gaan voeren. Tegelijk met dit traject is daarom een Europese aanbesteding voor de vervanging van de bestaande minicontainers ingezet. Bij deze nieuwe minicontainers moeten ook UHF chipstickers worden toegepast. Na de gelopen aanbesteding blijken de Kliko containers zowel technisch als financieel de beste te zijn. Goes krijgt 30.000 kliko’s op korte termijn.

Voor 1 juli moeten alle containers vervangen gaan worden. Dit is een grote logistieke uitdaging.De inwoners van Goes krijgen binnen 4 weken tijd nieuwe kliko containers . Daarvoor moeten zij allen geïnformeerd worden per brief.

Naast het leveren van de containers worden ook het registreren en plakken van de UHF chipstickers een onderdeel van de opdracht. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind juni / begin juli afgerond en kan de nieuwe inzameling starten.

Ander nieuws

Weten wat Kliko voor u kan betekenen?

Laat ons u bellen, wij vertellen het u graag.