maandag 31 augustus 2015

Gemeente Dongen kiest voor uitbreiding, vernieuwing en innovatie

Voor de aanschaf van ca. 85 ondergrondse containers heeft de gemeente tijdens de zomer van 2015 een Europese aanbesteding uitgeschreven. Na de inschrijvingsronde blijkt Kliko WTS als economisch meest voordelige inschrijver geëindigd te zijn.

De gemeente gaat over tot de aanschaf van ondergrondse containers, welke zijn voorbereid om in de toekomst te kunnen switchen naar een tweede stortvolume binnen dezelfde zuil. Hierdoor kan het volume worden afgestemd op de doelgroep, om op deze manier een nog betere service te kunnen bieden richting de burgers.

Naast de levering en plaatsing van nieuwe ondergrondse containers, zullen ook de bestaande containers een opfrisbeurt krijgen. De bestaande containers zijn momenteel nog voorzien van sterk verouderde elektronica met beperkte mogelijkheden. In deze containers zal de nieuwste toegangselektronica van Kliko WTS met bijbehorende software worden geplaatst. Hierdoor kan de gemeente op afstand inloggen op de containers en hebben zij veel meer en beter inzicht in de toestand van de containers.

Het uitbreiden van het ondergrondse container arsenaal zal in de herfst van 2015 plaatsvinden.

Ander nieuws

Weten wat Kliko voor u kan betekenen?

Laat ons u bellen, wij vertellen het u graag.