donderdag 01 mei 2014

Abfall Logistik Deutschland GmbH

Kliko WTS is partner van ABfall Logistik Deutschland. Met deze zusteronderneming zal de Duitse markt voor ondergrondse systemen benaderd worden.

Duitsland is nog een opkomende markt voor wat betreft de ondergrondse containers. Vanuit de Nederlandse markt hebben wij dan ook al jarenlange ervaring in zowel Nederland als daarbuiten. In ABfall Logisitik is dan ook de ideale oplossing gevonden om de Duitse markt te faciliteren.

Ander nieuws

Weten wat Kliko voor u kan betekenen?

Laat ons u bellen, wij vertellen het u graag.